Install this theme

Posts tagged: Sunset

Manila BayPhoto by Jo-Ann Bañaga-Galindo 

Manila Bay
Photo by Jo-Ann Bañaga-Galindo 

Splash 2
2012

Splash 2

2012

at dahil naasar ako sa instagram. nag-LR na lang ako hahahahBatangas 2012 

at dahil naasar ako sa instagram. nag-LR na lang ako hahahah

Batangas 2012 

Manila Bay

Manila Bay

Manila Bay 

Manila Bay 

Ilocos

Ilocos